Podział silników spalinowych


Zadaniem silników spalinowych jest zamiana energii cieplnej, która powstaje wskutek spalania paliwa na pracę mechaniczną. Dlatego też należą one do grupy silników cieplnych. Warto przyjrzeć się tym silnikom ze względu na ich podział. Tak oto wyróżniamy tutaj silniki tłokowe, turbinowe zwane także turbospalinowymi i odrzutowe. Czym różnią się poszczególne rodzaje jednostek napędowych?

Silniki turbinowe i odrzutowe

Jeśli weźmiemy pod uwagę silniki turbinowe, to ich charakterystyczną cechą jest to, że są one wyposażone w turbinę, która napędzana jest strumieniem gazów spalinowych o dużej energii kinetycznej. Nazywamy je także turbospalinowymi. Bardzo często wykorzystują one siłę ciągu.

Tylko i wyłącznie siłę ciągu, a więc reakcję wypływających z dużą prędkością spalin wykorzystują silniki odrzutowe. Nic więc dziwnego, że oba rodzaje silników znalazły zastosowanie przy budowie samolotów, a także statków kosmicznych.

Silniki tłokowe

Silniki tłokowe służą natomiast między innymi do napędu samochodów. Jak zresztą sama ich nazwa wskazuje, zawierają one w sobie tłok, a najczęściej tłoków kilka lub nawet kilkanaście, bo na ogół są to silniki wielocylindrowe. Tłok taki stanowi ruchomą część komory cylindra. Gazy, które powstają tutaj wskutek spalania, wywierają na niego nacisk i rozprężając się, przesuwają go w dół.

Dodajmy tutaj od razu, że silniki tłokowe możemy podzielić ze względu na wiele różnych kryteriów. Tak więc ze względu na sposób zapłonu ładunku rozróżniamy silniki z zapłonem iskrowym i z zapłonem samoczynnym, a biorąc pod uwagę rodzaj stosowanego paliwa, wyróżniamy silniki na paliwa stałe, ciekłe, gazowe i wielopaliwowe.

Kolejne podziały dotyczą cyklu pracy (silniki czterosuwowe i dwusuwowe) czy układu cylindrów (rzędowe, widlaste, przeciwsobne). Dodatkowo patrząc na sposób chłodzenia, mogą być to silniki chłodzone cieczą oraz powietrzem.

Wiele odnośnie silników spalinowych znajdziecie Państwo na stronie https://lifanpower.pl/12-silniki-spalinowe. Jest to bowiem witryna jednego z ich producentów, która ma w tym ogromne doświadczenie.